Fotolia_20828075_Subscription_Monthly_XXL.jpg

X Jubileuszowy Kongres
Razem Łatwiej

Regulamin/Warunki zapisów i udziału:

Miejsce szkolenia: Hotel Marine, 05-07 grudnia 2022 roku, Kołobrzeg

* Pobyt standard obejmuje opłatę za: 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje, przerwy kawowe, udział w sesjach plenarnych i warsztatach

* Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty za zadeklarowany udział w szkoleniu pełnej kwoty n akonto organizatora szkolenia : 12 1160 2202 0000 0004 6607 8895

* Wpłata zaliczki w wysokosci 300 zł do dnia 30.09.2022 r

* Pozostała kwota płatna do 10.11.2022 r.

* Faktura zostanie wystawiona uczestnikowi na jego indywidualną prośbę, a dane do jej wystawienia dostarczy pisemnie osobiście lub drogą mailową organizatowrowi szkolenia

* W przypadku wyboru pobytu przedłużonego w cenie wliczone jest śniadanie i nocleg.

* Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulaminu Hotelu.

* W hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów - kary za złamanie zakazu wyznacza Hotel i pokrywa je we własnym zakresie uczestnik.

* Za szkody powstałe w wyniku eksploatacji pokoju i pobytu w Hotelu odpowiada i pokrywa koszty ich naprawy we własnym zakresie uczestik szkolenia, w Jego interesie jest zatem zgłoszenie wszelkich szkód zauważonych i  zastanych na miejscu.

* Uczestnik w chwili wymeldowywania z Hotelu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kart do pokoju wydananych w chwili rejestracji w Hotelu, w przeciwnym razie zobowiązany będzie do zapłaty kary wyznaczonej przez Hotel.