Fotolia_20828075_Subscription_Monthly_XXL.jpg

X Jubileuszowy Kongres
Razem Łatwiej

Regulamin/Warunki zapisów i udziału:

Miejsce szkolenia: Hotel CENTURIA,
uwaga, Kongres przełożony, zmiana daty
, Ogrodzieniec, ul. Centuria 1

Szanowni Państwo,

Drogie Panie i Panowie, z wielkim żalem zmuszeni jesteśmy poinformować, że tegoroczny X Kongres Razem Łatwiej nie będzie mógł się odbyć w zaplanowanym terminie, tj.05-07 grudnia 2022 r. Jest nam ogromnie przykro, tym bardziej że jest to nasz jubileuszowy Kongres. Niestety życie nie rozpieszcza i sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu bywają okrutne. Nadzieję pozostawiamy sobie, że nas nie opuścicie i wspólnie przebrniemy przez te kłopoty tak by móc spotkać się w marcu. Na marzec przełożony zostaje termin Kongresu. Oczywiście jeśli ktokolwiek chce zrezygnować, rozumiemy, wpłacona opłata zostanie zwrócona. W tym celu prosimy o kontakt mailowy. Pozostaje nam tylko przeprosić i modlić się o pomyślny zwrot w życiu naszego głównego wykładowcy. Prosimy o wyrozumiałość.

Napisz do: Tomasz Grzegorzewski

*Pobyt standard obejmuje opłatę za: 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje, przerwy kawowe, udział w sesjach plenarnych i warsztatach

* Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty za zadeklarowany udział w szkoleniu pełnej kwoty na konto organizatora szkolenia : MBank 18114020040000310282529465

* Wpłata 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału.

* Faktura zostanie wystawiona uczestnikowi na jego indywidualną prośbę, a dane do jej wystawienia dostarczy pisemnie osobiście lub drogą mailową organizatowrowi szkolenia

* W przypadku wyboru pobytu przedłużonego w cenie wliczone jest nocleg ze śniadaniem.

* Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznego regulaminu Hotelu.

* W hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów - kary za złamanie zakazu wyznacza Hotel i pokrywa je we własnym zakresie uczestnik.

* Za szkody powstałe w wyniku eksploatacji pokoju i pobytu w Hotelu odpowiada i pokrywa koszty ich naprawy we własnym zakresie uczestik szkolenia, w Jego interesie jest zatem zgłoszenie wszelkich szkód zauważonych i  zastanych na miejscu do Hotelu.

* Uczestnik w chwili wymeldowywania z Hotelu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kart do pokoju wydananych w chwili rejestracji w Hotelu, w przeciwnym razie zobowiązany będzie do zapłaty kary wyznaczonej przez Hotel.