top of page
logo Szkoły Matek POPRAWIONE 2012.jpg

Ogólnopolski Program Edukacji Okołoporodowej

Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej

Jak realizować i przystąpić do Programu?

Wyślij do nas informację o chęci przystąpienia do Programu, skontaktujemy sie z Tobą i prześlemy Formularz Zgłoszeniowy

JAK PRZYGOTOWAĆ SZPITAL?

 1. Przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi pracownikami oddziału informując o przystąpieniu Szpitala do w/w programu

 2. TYLKO z osób CHĘTNYCH wybrać 1-2 osoby (w zależności od liczby urodzeń w danej placówce) na kandydatów – WYKŁADOWCÓW Szkoły Matek i Ojców

 3. Wykładowca Szkoły Matek i Ojców przechodzi szkolenie organizowane przez  firmę RAZEM ŁATWIEJ z zakresu prowadzenia wykładów na terenie swojego Szpitala i wiedzę tę przekaże pozostałemu personelowi oddziału

 4. Pozostałe osoby na oddziale pomagają wykładowcom Szkoły Matek i Ojców, tak by przekazana wiedza matkom/rodzicom mogła mieć swoje zastosowanie już na oddziale. W chwili jednak, kiedy matka/rodzic, potrzebują dodatkowej pomocy, wiedzy, pomimo brania udziału w Szkole Matek i Ojców, służą pomocą

 

OCZEKIWANIA OD OSOBY- WYKŁADOWCY SZKOŁY MATEK I OJCÓW:

    1. Winna być przekonana o tym, że sama z własnej woli i chęci doskonalenia swoich kwalifikacji i umiejętności, pragnie poszerzać wiedzę i aktywnie,  przekazywać ją matkom/rodzicom

    2. Winna być otwarta, ambitna i życzliwie nastawiona do matek/rodziców

    3. Winna być przekonana, że wiedza jaką przekaże matkom/rodzicom będzie pożyteczna dla Nich samych i Ich dziecka

 

KORZYŚCI DLA SZPITALA WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROGRAMIE SZKOŁY MATEK I OJCÓW:

 1. Profesjonalnie przeszkolony personel medyczny z zakresu edukacji poporodowej

 2. Certyfikat Szkoły Matek i Ojców

 3. Wzrasta prestiż Szpitala – jako dbającego o matkę/rodziców i dziecko

 4. Pozyskanie dla Szpitala pomocy edukacyjnych od sponsorów programu

 

OBOWIĄZKI SZPITALA WYNIKAJĄCE Z FAKTU UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOŁA MATEK I OJCÓW:

 1. Umożliwienie uczestnictwa wybranej osobie na Wykładowcę Szkoły Matek i Ojców w szkoleniu organizowanym przez firmę RAZEM ŁATWIEJ

 2. Sfinansowanie szkolenia wykładowcy i pokrycie kosztów podróży, chyba że Wykładowca zadecyduje inaczej.

 3. Przygotowanie z wykładowcą harmonogramu wykładów

 4. Umożliwienie wykładowcy swobodnej pracy na wykładach

 5. Nakłonienie personelu medycznego do życzliwego traktowania matki/rodzica i profesjonalnego informowania Go o przeprowadzanych czynnościach medycznych lub/i koniecznych zabiegach wykonywanych przy dziecku

 6. Zmniejszenie liczby obowiązków medycznych do poziomu niezbędnego, Wykładowcy w dniu przeprowadzanych wykładów

 7. Wywieszenie w widocznym miejscu informacji o przystąpieniu Szpitala do programu SZKOŁA MATEK I OJCÓW, przekazany Certyfikat Szkoły Matek i Ojców

 8. Sprawowanie kontroli nad Wykładowcą czy spotkania odbywają się regularnie, poruszane tematy omawiane są wyczerpująco i ogólna atmosfera na oddziale jest przyjazna matce/rodzicom i dziecku.

 9. Przekazywanie matkom materiałów edukacyjnych przesyłanych bezpłatnie przez organizatorów programu. Nasze materiały posiadają widoczne logo programu.

 

 

KORZYŚCI DLA WYKŁADOWCY SZKOŁY MATEK I OJCÓW:

  1. Profesjonalne szkolenia z zakresu edukacji poporodowej

   2. Podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie punktów edukacyjnych – udział w konferencjach

OBOWIĄZKI WYKŁADOWCY SZKOŁY MATEK I OJCÓW:

 1. Ustalenie z Ordynatorem i Dyrekcją Szpitala harmonogramu spotkań i wykładów prowadzonych w Szpitalu na oddziale neonatologiczno-położniczym dostosowanych do liczby urodzeń w danej placówce, tak by mogła uczestniczyć w szkoleniu każda Matka

 2. Przeprowadzanie wykładów i prowadzenie programu według STANDARDÓW SZKOŁY MATEK I OJCÓW (przesyłany do placówki po przystapieniu do Programu)

 3. Wypełnienie RAPORTU WYKŁADÓW, uwzględniając w nim miesięczną liczbę porodów, w tym dzieci zdrowych, chorych, przedwcześnie urodzonych (wzór Raportu załączamy wraz ze Standardem realizacji po przystapieniu Placówki do Programu)

 4. Kopiowanie wzoru i wręczania uczestnikom szkoleń anonimowej ANKIETY EWALUACYJNEJ

 5. Indywidualne ustalenie terminów przesyłania do Razem Łatwiej  wypełnianych dokumentów - dokumenty te służą do badań i ewaluacji całego Programu

Fotolia_20828075_Subscription_Monthly_XXL.jpg

Wnioski

Wprowadzenie aktywnej edukacji w okresie poporodowym może przyczynić się do:

 1. Zwiększenia bezpieczeństwa dziecka po wypisaniu do domu

 2. Zwiększenie bezpieczeństwa matki w okresie połogu

 3. Zwiększenie liczby kobiet karmiących wyłącznie piersią

 4. Wydłużenie czasu karmienia piersią

 5. Zmniejszenia ilości interwencji medycznych

 6. Zminimalizowanie kosztów leczenia dziecka

 7. Kształtowanie właściwych relacji rodzice- dziecko

 8. Racjonalnego planowania kolejnej ciąży

 9. Zwiększenia świadomości zdrowotnej rodziców

Fotolia_20828075_Subscription_Monthly_XXL.jpg
bottom of page