top of page

Poznaj

logo Szkoły Matek POPRAWIONE 2012.jpg

Oglnopolski Program Edukacji Okołoporodowej
Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej

ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE PROGRAMU SZKOŁA MATEK I OJCÓW:

 

Prof. Jacek Rudnicki. – Pomorski Uniwersytet Medyczny

Firma Razem Łatwiej – Magdalena i Tomasz Grzegorzewscy

Dr Katarzyna Augustyniuk- Autor Standardu

 

KAPITUŁA ORDERU DWÓCH SERC:

 

Przewodnicząca Programu – Prof.  Ewa Dmoch-Gajzlerska

Prezes Komitetu Wspierającego - Tomasz Grzegorzewski

Z-ca Magdalena Grzegorzewska

 

Członkowie:

prof. Bogdan Chazan - Dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie    

prof. Ryszard Poręba -Kierownik Kliniki Ginekologii i Połoznictwa w Tychach, ŚUM,

prof. Jerzy Szczapa - Poznań

prof. Andrzej Piotrowski – Kierownik Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii II Katedry Pediatrii, UM w Łodzi

prof. .Ewa Gulczyńska, -  ICZMP, Łódź

prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

dr n.med. Katarzyna Augustyniuk – PAM Szczecin

Leokadia Jędrzejewska - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego

Irena Rychta – Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny

Fotolia_60384107_Subscription_Monthly_XXL.jpg

​DLACZEGO?

Jedynie odpowiednio przygotowany, wyedukowany rodzic może zapewnić sobie i dziecku bezpieczeństwo. Ze względu na ograniczenia (ekonomiczne, lokalizacyjne, stan zdrowia i samopoczucia ciężarnej  ect.) odsetek odpowiednio przygotowanych młodych rodziców nie jest zadawalający co kompensuje brakiem umiejętności w oddziałach poporodowych i co gorsze po wyjściu, że szpitala. Okres poporodowy, to czas wielkich wyzwań dla obojga rodziców przeplatany radością i niepewnością, co do swoich rodzicielskich umiejętności.

Matka/Rodzice już w szpitalu, po porodzie powinni zajmować się swoim dzieckiem, pielęgnować Je, karmić piersią, umieć komunikować się z personelem medycznym, współpracować z nim i kształtować swoje umiejętności

Idealnym miejscem do realizacja programu edukacyjnego - Szkoła Matek i Ojców jest oddział poporodowy neonatologiczno – położniczy. Miejsce gdzie występuje największa motywacja do pozyskania fachowej wiedzy, gdzie budzi się instynkt macierzyński, lęk i niepokój związany z nową rzeczywistością, pełnienia nowej funkcji życiowej tj. bycia rodzicem. Szkoła Matek i Ojców jest kontynuacją działań edukacyjnych podejmowanych w okresie ciąży w szkołach rodzenia, ale może objąć znacznie więcej  matek i ojców oraz stanowić możliwość pierwszej, jedynej edukacji zdrowotnej dla nich gdyż odbywa się w miejscu aktualnego pobytu matki, jest dostępna dla wszystkich bez ograniczeń czasowych i ekonomicznych, jest dostosowana do zapotrzebowania wynikającego z braku umiejętności i wiedzy rodziców.

 

GDZIE?

Szkoła Matek i Ojców może być prowadzona w każdym Szpitalu na oddziale położniczym i neonatologicznym.

 

JAK?

Przeszkolony przez nas personel jest gwarantem profesjonalnej obsługi matek. Przekazuje wiedzę i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb wynikających z deficytu umiejętności i wiedzy matek/rodziców. Realizacja programu Szkoła Matek i Ojców  odbywa się według potrzeb danego szpitala (liczba urodzeń w danej placówce) 2,3 lub nawet 4 razy w tygodniu i trwa średnio  45-60 minut. Przeszkolony przez nas personel przeprowadza szkolenie także na oddziałach intensywnej opieki medycznej, gdzie przebywają dzieci chore, przedwcześnie urodzone, tam spotkania z matką/rodzicami są niezwykle cenne i potrzebne, odbywają się w zależności od zapotrzebowanie i trwają bez wyznaczonych ram czasowych dostosowując je do warunków i stanu zdrowia dziecka oraz komfortu psychicznego matki/rodziców.

Szkoła Matek i Ojców dociera zatem do wszystkich bez ograniczeń czasowych, konieczności specjalnego dojeżdżania na wykłady, jest ekonomiczna (bezpłatna) a poprzez uczestnictwo położnic wraz z dziećmi przekazywana wiedza może być natychmiast praktykowana. Poruszane w Szkole Matek i Ojców zagadnienia wpływają aktywizująco na rodziców , którzy  trzymają w ramionach swoje dzieci, to mobilizuje ich do  pozyskania wiedzy i umiejętności.

   Szkoła Matek i Ojców zwiększa poczucie bezpieczeństwa rodziców w okresie przystosowawczo-   adaptacyjnym, a podnosząc świadomość pro zdrowotną przyczyniamy się do zmniejszenia częstotliwości   powikłań poporodowych, zachorowalności i umieralności dzieci.

IDEA UDOWODNIONA W PRACACH BADAWCZYCH:

 

  1. Augustyniuk K., Rudnicki J. i wsp.:Rola edukacji poporodowej-Szkoła Matek w przygotowaniu do opieki nad noworodkiem i karmienia piersią. Wyzwania współczesnego położnictwa. Challenges of modern midwifery.Gdańsk 2007

  2.  Augustyniuk K., Rudnicki J. i wsp.:Opinie połoznic na temat zapotrzebowania na edukację poporodową w Szkole Matek na oddziale położniczo-neonatologicznym.Problemy Terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Problemy Higieny i Epidemiologii tom 88.sup/07. Białowieża 2007

  3.  Augustyniuk K., Grochans E., Rudnicki J.: Zapotrzebowanie na edukację poporodową w oddziałach położniczo-neonatologicznych. Pielęgniarstwo XXI wieku Nr3(12)/2005 Lublin 2005

  4. Augustyniuk, K., Rudnicki J., i wsp.: Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w Szkole Matek w okresie adaptacji poporodowej. Pielęgniarstwo Polskie 2–3, 217- Poznań 2007

Fotolia_36158038_Subscription_Monthly_XL.jpg
bottom of page